Consortium

 

DIENSTENCENTRUM

www.dienstencentrum.com

KVGO Dienstencentrum assisterer ca. 800 mediavirksomheder årligt (hovedsageligt SMV’er) i deres virksomhedsledelse. Samlet assisterer konsulentvirksomheden omkring 50 % af det samlede antal virksomheder i branchen i Holland. Med henblik på at levere services til alle dele af den grafiske industri, har organisationen et hold af (senior) eksperter for alle ledelsesområder. KVGO Dienstenentrum udfører ledelsesrådgivning på følende:

Teknologi og produktion: Med dette mener vi alle aktiviteter, som direkte har at gøre med god produktionsudvikling. Vi rådgiver om bygning, såsom nybygning, ombygning og layout. KVGO Dienstencentrum gennemfører subsiderede projekter for virksomheder angående energikontrol (ca. 250 virksomheder), miljøledelse (ca. 1.000 virksomheder), sundhed & sikkerhed (ca. 250 virksomheder) og tekniske ændringer. Dertil er vi også leverandører af sundheds-, sikkerheds- og risikoledelse for hele branchen (ca. 2.000 virksomheder). Inden for dette område er vi klart førende;

Marketing: Vi laver alle former for markedsanalyse for individuelle virksomheder og hjælper virksomheder med at opstille deres marketingplaner. “Grafisch Opdrachtgevers Onderzoek”er et af de områder i marketing, som vedrører vores branche. Dette er en økonometrisk model, med hvilken vi kan oversætte makroøkonomisk udviklinger til hele industrien;

Personale: I tillæg til individuel rådgivning af virksomheder om ansættelseskontrakter, uoverensstemmelser og opsigelse arbejder vi også med at forbedre medarbejdernes viden. Vi giver virksomheder direkte beregning og rådgivning om politikker i den enkelte virksomhed;

Finans: På dette område er vores arbejde om finansiel standard kendt. Også her er rådgivning af den enkelte virksomhed om administration, kostpriser og udregning en vigtig del af vores arbejde.

Strategiledelse: Det meste af vores arbejde her er skræddersyet. En strategiplan eller en forretningsevaluering retter sig mod en enkelt virksomhed, og det er nærmest umuligt at skabe noget generelt fra dette.

ENVIROS

www.enviros.cz

ENVIROS, s.r.o.,er en ledende konsulentvirksomhed, som leverer rådgivning indenforhovedsagelig energi, miljø og konsulentvirksomhed i Tjekkiet, Slovakiet, central og øst Europa, men også andre dele af verden. Hovedinteressenterne i ENVIROS, s.r.o., er det internatonale Sinclair Knight Merz (SKM) konsulentgruppe. ENVIROS, s.r.o., har 30 fastansatte kvalificerede eksperter og mere end 30 freelanceeksperter med forskellig erfaring og baggrund. Virksomheden beskæftiger 10 energiauditorer, som er autoriserede af ministeriet for industri og handel.

Hovedaktiviteterne for ENVIROS, s.r.o., dækker primært de følgende områder:

 • Energi- og miljøaudits i industri, handel, offentlig og bolig branchen – Tjekkiet og i udlandet;
 • Energipræstationsledelse, inkl. verificering og måling af besparelser – hovedsageligt for industri og offentlige bygninger.
 • Projektudvikling og evaluering – energieffektivitet og vedvarende energiprojektudvikling og evaluering, ansøgning om finansiering (EU strukturelle fonde og nationale fonde) – primær industri og offentlige bygninger – assistance i udvikling, forelæggelse og overvågning af ansøgninger for EU-tilskud;
 • Teknisk-finansiel vurdering af energi- og miljøprojekter (sandsynlige studier), teknisk og miljø due diligence;
 • Støtte til facility management, introduktion af energiledelsessystemer i industri og store bygninger.
 • Udvikling af energi og miljøstrategier, politikker, lovgivning, støtteprogrammer og handlingsplaner for internationale institutioner, stat, regionale og lokale autoriteter;
 • Salgsfremmende aktiviteter og træning i EE og RES – projektudvikling, energiledelse og dens introduktion.

ENVIROS, s.r.o., har samarbejdet med en bred udvalg af klienter og partnere fra internationale og multi-lande institutioner, inkl. USA, Europakommissionen, EBRD og Verdensbanken, og gennemført flere projekter inden for EC-programmer (Intelligent Energy Europe, 6th / 7th Framework Programme etc.). Nationale klienter inkl. statsinstitutioner såsom ministeriet for industri og handel, ministeriet for miljø, statsfond for miljø, regionale og lokale autoriteter, finansielle institutioner, og andre både industrielle og tertiære brancheklienter.

FACTOR CO2

www.factorco2.com

Den internationale klimaforbedringsvirksomhed Factor CO2 (www.factorco2.com) er anerkendt for sin viden om udvikling og anvendelse af klimaforbedringspolitikker samt vurdering af reduktioner og energieffektiviseringer.  Dette kan blive verificeret via Factor CO2s involvering med lokale, regionale og nationale energi- og klimaforandringshandlingsplaner, projekter og programmer rettet mod klienter fra den private sektor ligesom offentlige autoriteter fra U-lande og I-lande. Beskæftiger over 25 medarbejdere, som er placerede i virksomhedens forskellige kontorer i Spanien, Italien, Mexico og Thailand. Virksomheden har udviklet forskellige eco-effektive værktøjer til kvantificering af energibesparelser og GHG-udledningsreduktioner gennem energieffektiviseringsmål i forskellige brancher og GHG-scenariomodeller.

For at opnå disse kompetencer, består virksomheden af specialiseret arbejde:

Idéer fra Factor CO2 fokuserer på udbredelse og design af klimaforbedringsprojekter og -politikker; institutionel kapacitetsbygning; nytteværdi- og omkostningseffektivitetsanalyser; samlet CO2 belastningsledelse; GHG-udledningsestimering, projektering og reduktionsmåling og GHG-regnskaber og scenarieudvikling for nøgle økonomi sektorer (vand, transport, fast affald, energi, restaffald, industriel, kommerciel, landbrug, LULUCF og skovdrift).

Factor CO2 Ennova, fokuserer på udvikling og promovering af innovative energitekniske løsninger til håndtering af udfordringer relateret til brug af bæredygtig energi, klimaforandringer og reduktion af udslip. Deres erfaringsområder inkluderer: vedvarende energi, energiledelse, eco-bygning og mobilitet af lav kulstoføkonomi og bæredygtig udvikling. Specifikke services blandt energiløsninger, som FCO2 udbyder, er:

 • Analyse af løsninger for reducering af energiforbrug
 • Prioritering af muligheder for omkostningseffektive studier
 • Design af energieffektive handlingsplaner
 • Energiledelsessystemer under ISO 50001
 • Energitræning og energiaudit
 • Energiledelse i fysisk planlægning og byudvikling for fleksible byer
 • Grønne bygninger og energicertificering
 • Studier af vindmønstre og/eller solvarme til konstatering af vedvarende energipotentiale i forskellige regioner
 • Værktøjer til at fremme vedvarende energier
 • Gennemførlighedsstudier for projektimplementering
 • Udvikling af energimodeller

INNOWISE

www.innowise.eu

INNOWISE er en forsknings- og konsulentvirksomhed med speciel ekspertise i innovativ ledelse, viden og teknologioverførsel. Kunderne fra industrien er primært SMV’er fra ICT/media og digitaløkonomi og madindustrien. Tidligere projekterfaring er fokuseret på viden og kompetenceledelse for udviklingen af innovative produkter og services, i teknologisk overførselsaktiviteter på national og international niveau såvel som i inkubation og implementering af samarbejdende R&D-projekter mellem videnskab og industri. INNOWISE har ca. 10 medarbejdere med tværfaglig baggrund. INNOWISE har deltaget i en række R&D-projekter såvel som konsulentprojekter på europæisk og national niveau i Tyskland. Trykkeri- og medieindustrien er et af kerneområderne i forhold til aktiviteter inden for research, rådgivning, træning og vidensoverførelse. Specielt fokus i denne branche er SMV’erne.

Specifikke kompetencer for INNOWISE i forbindelse med energi- og ressourceledelse:

PIUS-check (PC)

INNOWISE er en certificeret virksomhed, som kan udføre de såkaldte PIUS-Check i Tyskland.  PIUS står for Production Integrated Environmental Check, og demonstrerer hvor og hvordan en virksomhed kan spare energi og ressourcer. Basis er en analyse af de relevante materiale-flows såvel som den nyeste viden i produktionen. Resultatet af PIUS checks hjælper med at optimere materiale og energiforbrug.

Ressourceomkostningsregnskab (RKR)

Baseret på ressourceomkostningsregnskab hjælper INNOWISE med at berige og færdiggøre planlægning og omkostningsregnskabssystemer ved at levere et holistisk syn på ressourceforbrug og evaluering af relevante processer. Resultatet af RKR’er er konkrete målinger for at øge ressourceproduktivitet og proceseffektivisering i virksomhedens forretning.

Ressourceledelse i værdikæden (RMVC)

Målene med RMVC er at realisere inter-organisatorisk ressourceledelse og mere gennemsigtige processer i værdikæden, det optimale forbrug af ressourcer og succesfuld partnerskaber med leverandører og kunder. Resultatet af RMVC’er er konkrete mål og optimeringsmålinger for ressourcebesparelser i virksomhedens værdinetværk.

EcoCockpit

Med EcoCockpit-værktøjet tilbyder INNOWISE nøgledata og information om product- proces- og virksomheds-relateret CO2-udledninger. Resultatet af EcoCockpit-analyser er behovet for handling og konkrete målinger til at reducere CO2-udledninger.

Vedligeholdelsestjek og teknisk risikoanalyse (TRA)

Med vedligeholdelsestjekket tilbyder INNOWISE relevant bæredygtige strategier og målinger for optimering af virksomhedens interne vedligeholdelse. Den tekniske risikoanalyse hjælper til systematisk at identificere og vurdere teknisk og økonomisk risici og til at opnå optimale vedligeholdelsesaktiviteter. Resultatet af TRA’er er mest værditilførsel og ressourceeffektivt via professionel vedligeholdelse.

GRAKOM DENMARK

www.grakom.dk

Grakom er en organisation for danske grafiske virksomheder bestående af virksomheder inden for trykte og elektroniske medier. Grakom beskæftiger 24 medarbejdere inden for fem hovedområder: miljø (4 ansatte som alle har en naturvidenskabelig kandidatgrad), kommunikation, juridisk bistand, uddannelse og økonomi. Grakom fungerer som en service-, branche- og arbejdsgiverorganisation. Gennem de sidste 17 år har Grakom tilbudt rådgivning inden for arbejdsmiljø, energi- og miljøområderne og har i særdeleshed arbejdet med disse emner i et livscyklus perspektiv gennem de seneste 10 år. Grakoms miljøafdeling har gennem de seneste 15 år i samarbejde med den danske Miljøstyrelse gennemført adskillige LCA’er og andre mere vertikale miljøtekniske projekter relateret til tryksagsproduktion og er hovedudvikler på det nylig lancerede klimaberegningsværktøj ClimateCalc. Derudover har Grakom været ekspert (udpeget af det danske EPA) ved fastlæggelse af kriterier for miljømærkning af tryksager.

AIDO

Industrial Association of Optics, Colour and Imaging

www.aido.es

AIDO – Industrial Association of Optics, Colour and Imaging– er en non-profit industriel forskningsorganisation bestående af ca. 500 virksomheder relateret til den industrielle anvendelse af optisk teknologi. Siden 1988 har målet været at øge konkurrenceevnen gennem forskning, udvikling og teknologisk innovation og derved udvide markedet og forbedre proces- og produktkvalitet. Variationen i anvendelse af teknologier udviklet af AIDO skaber tekniske og innovative løsninger til den industrielle branche for grafik og media, og fremmer konkurrenceevnen, herunder implementeringen af best practice inden for miljøledelse og industriel organisation. Organisationen udvikler forskellige aktiviteter, som fokuserer på branchen for grafik og media gennem regional, national og international R&D-projekter og teknisk assistance. Disse aktiviteter udføres af specialiserede teknikkere med en høj ekspertviden i branchen og med heterogen erfaring, som dækker de primære behov for virksomhederne inden for grafik og media.
I relation til miljøforbedringer i branchen for grafik og media har AIDO udviklet projekter og ydelser relateret til miljøledelsessystemer, ecodesign ledelsessystem, bedst tilgængelig teknik, miljøvurdering og forbedringsplan, herunder fastlæggelse af energieffektivitetsmål.
AIDO er den eneste spanske teknologiske vidensinstitution der er anerkendt af det spanske videnskabsministerie, som er dedikeret til branchen for grafik og media og som er forbundet med de største nationale og regionale foreninger. AIDO udfører en vigtig udbredelsesopgave med vidensdeling gennem deres egne specialiserede media og events, fx National Grafisk Kongres, som har været afholdt siden 2000 med en gennemsnitlig deltagelse af 400 entreprenører, teknikkere og andre interessenter.