Consortium

 

DIENSTENCENTRUM

www.dienstencentrum.com

KVGO Dienstencentrum – het Adviesbureau voor de Grafimediabranche en voor het Koninklijk Verbond voor Grafische Ondernemingen in Nederland

Het KVGO Dienstencentrum ondersteunt op jaarbasis ongeveer 800 grafimedia bedrijven (hoofdzakelijk MKB-bedrijven) bij hun bedrijfsvoering. In totaal ondersteunt het Dienstencentrum 50% van het totaal aantal grafimedia bedrijven in de branche. Omdat we diensten verlenen op alle adviesvelden in de branche, hebben we een team van (senior) experts op alle velden van managementadvies. Het KVGO Dienstencentrum onderscheidt de volgende velden in de bedrijfsvoering:

Technologie en productie. Hiermee bedoelen we alle activiteiten die rechtstreeks te maken hebben met goede voortgang van het productieproces. We adviseren op het gebied van nieuwbouw, herbouw en inrichting. Het KVGO Dienstencentrum regelt subsidieprojecten voor bedrijven, op het gebied van energie (ongeveer 25 bedrijven), milieubeleid (ongeveer 1000 bedrijven), gezondheid en veiligheid (ongeveer 250 bedrijven) en technische veranderingen. Op dit gebied zijn wij toonaangevend in de branche.

Marketing. We doen diverse marktonderzoeken voor individuele bedrijven en ondersteunen bedrijven in het opzetten van hun marketingplan. Het Grafisch Opdrachtgevers Onderzoek is een van de werkvelden in marketing die onze branche aangaan. Het is een economie model dat wij kunnen vertalen naar macro-economische ontwikkelingen in de gehele branche.

Personeel. Behalve individuele begeleiding van bedrijven bij arbeidsovereenkomsten, geschillen op de werkvloer en ontslagzaken, werken wij ook aan het verbeteren van kennis van de werknemers. We geven maatwerk en beleidsadvies voor de individuele bedrijven.

Financiën. De Financiële Bedrijfsvergelijking is heel bekend in de branche. Ook hier wordt advies gegeven aan de individuele bedrijven op het gebied van bedrijfsadministratie, kostprijs en calculaties, hetgeen een belangrijk onderdeel is van onze werkzaamheden.

Strategisch Management. Wij leveren hierin hoofdzakelijk advies op maat. Het opstellen van een strategieplan of bedrijfsplan is altijd toegesneden op de situatie van één individueel bedrijf. Het is hierbij praktisch onmogelijk om een pasklare oplossing te bieden met algemene tips die voor elk bedrijf gelden. Maatwerk is daarin essentieel.

ENVIROS

www.enviros.cz

ENVIROS in een toonaangevende consultancy op het gebied van energie, milieu en bedrijfskunde in de Tsjechische Republiek, Slowakije, Midden en Oost Europa en andere delen van de wereld.

De belangrijkste stakeholders van ENVIROS zijn de internationale Sinclair Knight Merz (SKM) consulting group.

ENVIROS heeft 27 gekwalificeerde experts in dienst en meer dan 30 free lance experts van diverse achtergrond en ervaring. Het bedrijf heeft 10 energie auditors met erkenning van het Ministerie van Industrie en Handel.

De kernactiviteiten van ENVIROS zijn:

  • Energie en milieuaudits in industrie, handel, publieke- en woningsector in Tsjechië en buitenland;
  • Energie prestatie management, inclusief verificatie en meting van besparingen, voornamelijk voor industrie en publieke gebouwen;
  • Project ontwikkeling en evaluatie – energy efficiency en hernieuwbare energie projecten, indiening voor financiering (EU fondsen en nationale fondsen), primaire voor industrie en publieke gebouwen.
  • Ondersteuning bij het ontwikkelen, indien en bewaken van aanvragen van EU subsidies;
  • Technisch en financiële beoordeling van energie en milieuprojecten (haalbaarheidsstudies), technisch en milieu due diligence;
  • Ondersteuning bij Facility management, introductie van energiemanagement systemen in industrie en grote gebouwen.
  • Promotie van en training in EE en RES – projectontwikkeling, energiemanagement en de introductie van deze systemen.
  • Consultancy van afvalmanagement
  • Bewaken en reduceren van VOS emissies in bedrijven
  • Ontwikkelen van milieustrategie en beleid, wetgeving, ondersteuningsprogramma’s en actieplannen voor internationale organisaties, en lokale, regionale en landelijk overheid. 

FACTOR CO2

www.factorco2.com

Factor CO2 is een internationaal bekende consultancy op het gebied van klimaatverandering en haar kennis over klimaatbeleid, compensatie en schadebeperking en energie efficiency beoordelingen. Dit ziet men door Factor CO2’s rol in plannen van aanpak voor lokale, regionale en nationale klimaateffecten voor commerciële- en overheidspartijen. 25 werknemers zijn gestationeerd in Spanje, Italië, Mexico en Thailand. Het bedrijf heeft een aantal eco-efficiency tools ontwikkeld én diverse aantoonbare energie-verbeteringen en GHS-emissiereductie maatregelen in verschillende sectoren en onder verschillende GHS-scenario’s.

Om dit te bereiken heeft Factor CO2 twee kernspecialisaties:

Factor CO2 Ideas: gericht op o.a. de evaluatie en ontwerp van klimaatverandering beperkende projecten en beleid; kosten-baten analyse; CO2-voetafdruk, GHG emissie schattingen, etc.

Factor CO2 Ennova: gericht op de ontwikkeling en bevordering van innovatieve technische oplossingen voor energie om uitdagingen aan te gaan voor duurzaam energiegebruik, klimaatverandering en emissiereductie. De expertise behelst onder andere: duurzame energie, energie management, ecologisch bouwen en mobiliteit. Specifieke diensten zijn o.a. analysis voor oplossingen voor energie-reductie, kosteneffectiviteit en prioritering, ontwerp van plannen, EMS conform ISO 50001, coaching, auditeren, etc. 

INNOWISE

www.innowise.eu

INNOWISE is een research & consultancy bedrijf met expertise in innovatiemanagement, kennis en technologie-transfer. Klanten uit het bedrijfsleven zijn over het algemeen MKB bedrijven uit de ICT en Media, de digitale economie en de voedselsector. Eerdere project ervaringen zijn gericht op: kennis en competentie-management bij de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten; nationale en internationale technologie-transfer en als incubator en implementator van collectieve R&D projecten van wetenschap en industrie. Innowise heeft 10 werknemers met een interdisciplinaire achtergrond/

Specifieke expertise van Innowise met betrekking tot energie- en resource management:

PIUS-check (PC)

Innowise is gecertificeerd om in Duitsland de zogenaamde PIUS-check uit te voeren. PIUS staat voor Production Integrated Environmental Check – deze toont aan waar en hoe een bedrijf energie en grondstoffen kan besparen.

Resources cost accounting (RKR)

Innowise verhoogt de kwaliteit van accounting systemen met resource cost accounting op basis van een holistische blik op grondstoffenverbruik en evaluatie van relevante processen. De uitkomsten van een RKR is een lijst concrete maatregelen waardoor grondstoffenverbruik efficiënter wordt en procesefficiency omhoog gaat.

Resource management in the value chain (RMVC)

De doelstelling van RMVC (grondstoffenmanagement in de waardeketen) is tot optimaal grondstoffengebruik te komen door succesvolle samenwerking met partners. De uitkomst van een RMVC is wederom een concrete opsomming van punten en maatregelen om binnen de waardeketen tot efficiënter grondstoffen verbruik te komen.

EcoCockpit

Met het EcoCockpit tool lever Innowise essentiële informatie en data over product-, proces- en site-gerelateerde CO2 emissies. De uitkomsten van EcoCockpit analyse is duiding van de noodzaak tot actie en concrete maatregelen om tot CO2 reductie te komen.

Maintenance check and Technical Risk Analysis (TRA)

Met de maintenance check levert Innowise de relevante duurzame strategieën en maatregelen voor de optimalisatie van het eigen onderhoud binnen een bedrijf. De TRA helpt om systematisch technologisch en economisch risico te identificeren en duiden en om hieruit optimale onderhoudsactiviteiten af te leiden. De uitkomst van de TRA is meer toegevoegde waarde en grondstoffen efficiency door professioneel onderhoud.

GRAKOM

www.grakom.dk

Graphic Association Denmark (GA) is de organisatie voor Deense grafimedia bedrijven, waaronder gedrukte en elektronische producten. GA heeft 30 werknemers in 4 kerngebieden: milieu (6 werknemers waarvan 5 M.Sc.), communicatie, legal, training en financiën. GA is dienstverlenend voor individuele bedrijven én de branche en als werkgeversorganisatie. In de laatste 17 jaar heeft GA geadviseerd over een breed terrein van Health en Safety, energie en milieuvraagstukken, met name vanuit een Levenscyclus-perspectief. GA’s milieuafdeling heeft meerdere LCA’s uitgevoerd en andere, meer verticale ecotechnieken in de laatste 15 jaar. Dit in samenwerking met de Deense EPA voor drukwerk (offset technieken voor boekdruk). Daarnaast is GA ontwikkelaar van ClimateCalc, hét tool voor CO2-berekening voor grafimediabedrijven. Daarnaast is GA de benoemde deskundige voor ecolabelling en drukwerk.

AIDO

Industrial Association of Optics, Colour and Imaging 

AIDO is een onderzoeks- en ontwikkeling en innovatie centrum dat haar expertise ontwikkelt door de toepassing van optische technologie bij de primaire productieprocessen van bedrijven. Na 24 jaar van ervaring met het uitvoeren en implementeren van onderzoek is AIDO een strategische partner geworden voor lokale, nationale en wereldwijze bedrijven en stuwt hun innovatie door projecten en trainingsactiviteiten.

AIDO ontwikkelt vanuit haar research oplossingen die direct klaar zijn voor gebruik en stimuleert allianties met partners of primaire zakelijke strategie met een focus op de opwekking van kennis en het ontwikkelen van technologieën en diensten met toegevoegde waarde:

1.-Eigen onderzoek en ontwikkeling projecten, het stimuleren van ontwikkelen van de meest recente technologieën door participatie in netwerken en werkgroepen met als doel de kennis over te dragen naar het MKB 

2.- Samenwerkingsprojecten, met nationale en internationale bedrijven en instellingen.

3.- Turnkey projecten, waarbij een ontwikkeling op maat voor een klant wordt gerealiseerd, zelf zover als het opstarten van een bedrijf of introductie van een nieuw product in een markt.

De toepassingen van de technologieën die door AIDO ontwikkeld worden betreffen onder andere de verpakkingsindustrie, de grafische sector en de mediasector.

In het werkveld van milieuverbetering voor grafimedia zijn door AIDO projecten en diensten ontwikkeld met betrekking een milieumanagement systeem, ecodesign (management), beste technieken, milieuaudits plannen van aanpak, waaronder de bepaling van energie-efficiency.

Aido is het enige Spaanse Technologie Centrum dat door het Spaanse Ministerie van Wetenschap erkend word voor Grafimedia en heeft goede banden met veel lokale en internationale partijen. AIDO vervult een belangrijke disseminatie taak door haar eigen gespecialiseerde media en evenementen, waaronder het Nationale Congres voor Grafische Kunsten, dat sinds 2000 door gemiddeld 400 ondernemers, technici en andere stakeholder bezocht wordt.