Funding Scheme Intelligent Energy – Europe (IEE)

Program Inteligentní Energie pro Evropu (IEE – IntelligentEnergyEurope) nabízí pomoc organizacím, které se zajímají o zlepšení své energetické udržitelnosti. Program byl zahájen Evropskou komisí v roce 2003 jako součást “energeticky inteligentní” budoucnosti nás všech. Program podporuje politiku EU – dosaženídvacetiprocentního snížení emisí skleníkových plynů, dvacetiprocentního zvýšení energetické účinnosti a dvacetiprocentní podílvyužívání energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020v Evropské unii.

Inteligentní Energie pro Evropu vytváří lepší podmínky pro trvale udržitelnější budoucnost v oblastech, jakojsou energie z obnovitelných zdrojů, energeticky úsporné budovy, průmysl, produkty a doprava.

Očekává se, že tímto přístupem Evropa posílí svou konkurenceschopnost, bezpečnost dodávek energie a inovací, které nás čekají v nadcházejících letech.

Poslední výzva v rámci programu proběhla v roce 2013, všechny projekty budou dokončeny do roku 2016, a to všem členským státům EU plus Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Chorvatsko a bývalou jugoslávskou republikou Makedonii.Rozpočet ve výši 730 milionů € byl k dispozici pro financování projektů a zavedení řady evropských portálů, zařízení a iniciativ.

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/about/iee-programme