Funding scheme Intelligent Energy – Europe (IEE)

Intelligent Energy – Europe (IEE) tilbyder hjælp til organisationer, som er villige til at forbedre bæredygtig energi. Programmet blev startet i 2003 af Europa Kommissionen og er del af en større indsats i retning af at skabe en mere energi-intelligent fremtid for os alle. Det støtter EU politikker for energieffektivitet og vedvarende energi med et mål om at nå EU2020 målene (20 % reduktion i drivhusgasudledning, 20 % forbedring i energieffektivitet og 20 % brug af vedvarende energi).

Intelligent Energy – Europe skaber bedre forhold for en mere bæredygtig fremtid angående energi inden for områder så forskellige som vedvarende energi, energieffektivitet i bygninger, industri, forbrugerprodukter og transport.

Forventningen ved at gøre dette er, at Europa også vil øge sin konkurrenceevne, sikre energilevering og innovation i de kommende år.

Programmet løber indtil 2013 og er åben for alle EU-medlemslande, inkl. Norge, Island, Liechtenstein, Kroatien og Makedonien. Et budget på 730 € millioner er afsat til at støtte projekter og etablere en række europæiske portaler, faciliteter og initiativer.

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/about/iee-programme