Funding Schema Intelligent Energy – Europe (IEE )

Intelligent Energy – Europe (IEE) ondersteunt organisaties die duurzaam energiegebruik willen verbeteren. Het programma werd in 2003 door de Europese Commissie gelanceerd als onderdeel van een groter initiatief om een energiebewuste toekomst te realiseren. Het programma ondersteunt energie-efficiency in de EU en duurzaam energiebeleid met de EU doelstellingen voor 2020 als leidraad (20% reductie in broeikasgassen, 20% verbetering in energie-efficiency en 20% duurzame energie in de energiemix).

Intelligent Energy – Europe doet dit op diverse gebieden zoals duurzame energie, duurzame bouw, industrie, consumentengoederen en transport.

De verwachting is dat Europa hierdoor haar concurrentiepositieve versterkt, meer energiezekerheid schept en een impuls geeft aan innovatie voor de komende jaren.

Het loopt tot 2013 en is open voor alle EU lidstaten plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Kroatië, en Macedonië. Een budget van € 730 miljoen is beschikbaar voor projecten en gealloceerd voor een aantal Europese portals, faciliteiten en initiatieven.

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/about/iee-programme