power.jpg

The EMSPI project aims to promote actions for increase the energy efficiency at European small and medium sized enterprises (SMEs) of the Printing Industry by promoting the implementation of Energy Management System based on the global standard ISO 50001.

istock-wielen-klein.jpg

A specific adaptation of the global standard ISO 50001 for the energy management in printing SMEs and sector-specific implementation guidelines.

drukken-bewerkt-klein.jpg

To enhance the awareness on the benefits of energy efficiency tools will be developed for the Printing Industry stakeholders in the European countries.

img-8407.jpg

Goal is: awareness of 300 SME’s per participating country on energy efficiency and energy management.

shutterstock-322197944-analyses.jpg

An analysis and assessment of the current situation in the printing industry will be made in terms of Energy Management. According to Energy Management Systems’ standards (EN16001, ISO 50001), defining an energy baseline is the first step to take to implement such systems. Analyzing energy sources, equipment and tools used in the printing industry will help to define the baseline.

shutterstock-134654636-parameters.jpg

All the information analysed in the previous work package will be used to establish energy use parameters in the printing industry by means of producing Energy Indicators.

shutterstock-280962635-standard-klein.jpg

Gathered information regarding energy use and management, specific project materials to implement the Energy Management System will be developed. Standard materials will be created using as benchmark EN 16001 and ISO 50001 and will be used as guideline for Energy Management System adapted standard development.

shutterstock-klein-entrepreneur.jpg

Information and tools to maximize the benefits associated to the implementation of the Energy Standard including strategic and operational criteria (green marketing techniques, KPI environmental indicators, quality control and analysis of ESCOs’ involvement potential) will be developed.

shutterstock-1569418-klein-bewerkt-smal.jpg

An adapted Energy Management System for the printing industry will be implemented in 100 SMEs with the help of consultants/Energy Managers to enhance the awareness of industrial associations and SMEs in the European Printing Industry.

peoplewalking.jpg

Awareness will be created trough communication and dissemination activities of the project in order to increase the external communication and visibility of the project activities and results.

VÍTEJTE TO EMSPI_ IEE / 13/810 / SI2.674880

STANDARDIZACE ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU V POLYGRAFICKÉM PRŮMYSLU

Cílem projektu je podpora činnosti, které povedou ke zvýšení energetické účinnosti v evropských malých a středních podnicích (MSP) v polygrafickém průmyslu, prostřednictvím implementace energetického managementu v souladu s globální normou ISO 50001. 

Očekávané výsledky v krátkodobém horizontu:

  • 100 MSP se zavedeným energetickým managementem v souladu s ISO 50001 a s potenciálem snížení energetické náročnosti
  • 40000 GJ, 880 tun CO2 a 915.000 € jako vyčíslení potenciálních úspor v rámci průběhu projektu
  • Informované MSP - 300 MSP v každé z účastnických zemí bude seznámeno přímými a nepřímými informačními aktivitami s problematikou energetického managementu a s návodem jak použít materiály a nástroje tohoto projektu v polygrafickém průmyslu 

V delším časovém horizontu dojde multiplikačním efektem k masivnímu rozšíření výstupů projektu napříč celým průmyslovým odvětvím.

Co víte o energetickém managementu? Vyplňte prosím, test sebehodnocení a zjistíte to během pouhých 5 minut.