Projektet: Energy Management Standardization in Printing Industry

Projektets mål er at fremme aktiviteter, som øger energieffektiviteten i europæiske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i den grafiske industri ved at fremme implementeringen af energiledelsessystemer baseret på den globale standard ISO 50001.

De specifikke hovedmål for EMSPI-projektet er:

 • At udvikle en specifik tilpasning af den globale standard ISO 50001 i form af implementeringsværktøjer for energiledelse i grafiske SMV’er.
 • At implementere et specifikt energiledelsessystem i 100 SMV’er (i løbet af projektets varighed).
 • At øge bevidstheden omkring fordelene ved energieffektiviseringsværktøjer hos alle interessenterne i den europæiske grafiske industri.

På kort sigt forventes følgende resultater:

 • 100 SMV’er med et gennemført energiledelsessystem i henhold til EN 16001/ISO 50001 og potentialer for forbedringer i energieffektiviteten.
 • 40.000 GJ, 880 tons CO2 og 915.000 € i potentielle besparelser i løbet af projektets varighed.
 • 300 SMV’er for hvert land er bevidste om energieffektivitet og energiledelse, samt hvordan værktøjer og projektmateriale inden for grafisk industri i hvert land skal bruges – gennem direkte og indirekte udbredelsesaktiviteter.

På længere sigt vil projektet skabe ”en kritisk masse” eller forstærket effekt på brancheniveau med henblik på at udbrede de udviklede værktøjer og specifikke kommunikationsmaterialer.

EMSPI-projektet er opdelt i otte arbejdspakker (AP). AP 1, 8 og 9 er obligatoriske ifølge IEE-programmet og AP 2-7 er foreslået af konsortiet med henblik på at opnå EMSPI’s mål.

AP 2-5 er beregnet til at levere information, viden og data til korrekt implementering af det tilpassede energiledelsessystem i 100 europæiske virksomheder i den grafiske branche (AP6).

 • Projektledelse: Denne AP omfatter koordinering af projektets aktiviteter, konsultation og informationsudveksling. Den indeholder planlægning og budgettering for alle projektaktiviteter såvel som koordinering af intern kommunikation.
 • Branche energidiagnose: Denne arbejdspakke fokuserer på analyse og vurdering af den nuværende situation i den grafiske branche i forhold til energiledelse. Ifølge energiledelsesstandarderne (EN16001, ISO 50001) er første skridt ved implementering af sådanne systemer at definere en såkaldt ”baseline” for det aktuelle energiforbrug. Analyse af energikilder, udstyr og værktøjer, som bliver brugt i grafisk industri, vil hjælpe med at definere denne ”baseline”.
 • Parameterificering; definering af specifikke energiindikatorer for den grafiske industri: Al analyseret information i den foregående arbejdspakke vil blive brugt til at definere energiindikatorer målrettet den grafiske industri. Denne AP er en mellemliggende fase og vil udgøre det tekniske grundlag for implementering af energiledelsessystemmer under en tilpasset standard for den grafiske industri.
 • Udvikling af energiledelsesstandard tilpasset den grafiske industri: På baggrund af tidligere indhentet information fra de 5 deltagende EU-lande angående energiforbrug og energiledelse vil der blive udviklet specifikke projektmaterialer (inkl. procedurer og registreringsværktøjer) til implementering af energiledelse. Standardmaterialer og guider vil blive udviklet med afsæt i EN 16001 og ISO 50001. Udvikling af disse materialer for SMV’er i grafisk industri vil desuden være baseret på viden og erfaringer fra andre EU-støttede projekter såsom BESS (bess-project.info) og European Energy Efficiency Improvement (eeei.info).
 • Udvikling af specifikke værktøjer: Standardmaterialer og implementeringsprocessen er fastlagt i den foregående arbejdspakke. I denne AP stiler konsulentholdet efter at udvikle information og værktøjer til at maksimere fordelene ved implementeringen af standarderne, inklusiv strategisk og operationelle kriterier (grøn markedsføringsteknikker, KPI miljøindikatorer, kvalitetskontrol og analyse af ESCO’s involveringspotentiale).
 • Implementering af tilpasset energiledelsesstandard: Et tilpasset energiledelsessystem til den grafiske industri vil blive implementeret i 100 SMV’er med hjælp fra konsulenter med henblik på at øge bevidstheden blandt industriorganisationer og SMV’er i den europæiske grafiske industri ved at introducere forskellige materialer, analyse- og vurderingsværktøjer, benchmarkingværktøjer og en energiledelsesstandardmanual for den grafiske industri i EU.
 • Projektvalidering: Feedback fra målgruppeaktører uden for konsortiet vil blive introduceret for at styrke arbejdet i AP3, AP4 og AP5 og sikre en ekstern kvalitetssikring af værktøjer, manualerne og regneark før implementeringen i de efterfølgende arbejdspakker. Egnetheden af den udviklede energiledelsesstandard vil blive vurderet i forhold til virkeligheden i den europæiske grafiske industri. Desuden vil både generelle og specifikke indikatorer udviklet i AP2 og IEE præstationsindikatorer blive analyseret.
 • Kommunikationsaktiviteter: Denne arbejdspakke dækker projektets kommunikation og udbredelsesaktiviteter med henblik på at øge ekstern kommunikation og synlighed af projektets aktiviteter og resultater. Denne udbredelse vil ske gennem en serie af definerede aktiviteter, hvor hver svarer til et specifikt stadie i projektets levetid og i tiden efter.
 • IEE fælles udbredelsesaktiviteter: Denne arbejdspakke omfatter ressourcer til at bidrage, efter anmodning, med fælles udbredelsesaktiviteter for at øge synergien mellem og synligheden af IEE-støttede projekter. Efter anmodning fra EU, er der reserveret tid til fx præsentationer om projektet, fremskridt og resultatet.

Ingen af aktiviteterne dækket i dette arbejdsprogram er støttet af noget andet EU-program.

Flow chart work programme

Flow chart of the work programme, see image at the left side.

1.-Projektledelse: Denne AP omfatter koordinering af projektets aktiviteter, konsultation og informationsudveksling. Den indeholder planlægning og budgettering for alle projektaktiviteter såvel som koordinering af intern kommunikation.

2.-Branche energidiagnose: Denne arbejdspakke fokuserer på analyse og vurdering af den nuværende situation i den grafiske branche i forhold til energiledelse. Ifølge energiledelsesstandarderne (EN16001, ISO 50001) er første skridt ved implementering af sådanne systemer at definere en såkaldt ”baseline” for det aktuelle energiforbrug. Analyse af energikilder, udstyr og værktøjer, som bliver brugt i grafisk industri, vil hjælpe med at definere denne ”baseline”.

See project Progress | See Deliverables

3.-Parameterificering; definering af specifikke energiindikatorer for den grafiske industri: Al analyseret information i den foregående arbejdspakke vil blive brugt til at definere energiindikatorer målrettet den grafiske industri. Denne AP er en mellemliggende fase og vil udgøre det tekniske grundlag for implementering af energiledelsessystemmer under en tilpasset standard for den grafiske industri.

See project Progress | See Deliverables

4.-Udvikling af energiledelsesstandard tilpasset den grafiske industri:På baggrund af tidligere indhentet information fra de 5 deltagende EU-lande angående energiforbrug og energiledelse vil der blive udviklet specifikke projektmaterialer (inkl. procedurer og registreringsværktøjer) til implementering af energiledelse. Standardmaterialer og guider vil blive udviklet med afsæt i EN 16001 og ISO 50001. Udvikling af disse materialer for SMV’er i grafisk industri vil desudenvære baseret på viden og erfaringer fra andre EU-støttede projekter såsom BESS (bess-project.info) og European Energy Efficiency Improvement (www.eeei.info).

See project Progress  |  See Deliverables

5.- Udvikling af specifikkeværktøjer: Standardmaterialer og implementeringsprocessen er fastlagt i den foregående arbejdspakke.I denne AP stiler konsulentholdet efter at udvikle information og værktøjer til at maksimere fordelene ved implementeringen af standarderne, inklusiv strategisk og operationelle kriterier (grøn markedsføringsteknikker, KPI miljøindikatorer, kvalitetskontrol og analyse af ESCO’s involveringspotentiale).

See project Progress |  See Deliverables

6.-Implementering af tilpasset energiledelsesstandard: Et tilpasset energiledelsessystem til den grafiske industri vil blive implementeret i 100 SMV’er med hjælp fra konsulenter med henblik på at øge bevidstheden blandt industriorganisationer og SMV’er i den europæiske grafiske industri ved at introducere forskellige materialer, analyse- og vurderingsværktøjer, benchmarkingværktøjer og en energiledelsesstandardmanual for den grafiske industri i EU.

See project Progress  |  See Deliverables

7.-Projektvalidering: Feedback fra målgruppeaktører udenfor konsortiet vil blive introduceret for at styrke arbejdet i AP3, AP4 og AP5 og sikre en ekstern kvalitetssikring af værktøjer, manualerne og regneark før implementeringen i de efterfølgende arbejdspakker. Egnetheden af den udviklede energiledelsesstandard vil blive vurderet i forhold til virkeligheden i den europæiske grafiske industri. Desuden vil både generelle og specifikke indikatorer udviklet i AP2 og IEE præstationsindikatorer blive analyseret,.

See project Progress  |  See Deliverables

8.-Kommunikationsaktiviteter: Denne arbejdspakke dækker projektets kommunikation og udbredelsesaktiviteter med henblik på at øge ekstern kommunikation og synlighed af projektets aktiviteter og resultater. Denne udbredelse vil ske gennem en serie af definerede aktiviteter, hvor hver svarer til et specifikt stadie i projektets levetid og i tiden efter.

9.-IEE fælles udbredelsesaktiviteter: Denne arbejdspakke omfatter ressourcer til at bidrage, efter anmodning, med fælles udbredelsesaktiviteter for at øge synergien mellem og synligheden af IEE-støttede projekter. Efter anmodning fra EU, er der reserveret tid til fx præsentationer om projektet, fremskridt og resultatet.