Project: Energy Management Standardization in Printing Industry

Het project heeft als doelstelling om activiteiten te bevorderen voor de verbetering van energie efficiency bij Europese MKB bedrijven in de grafimedia. Dit specifiek via het promoten van de implementatie van een Energie Management Systeem dat gebaseerd is op de internationale ISO 50001 standaard.

De specifieke hoofddoelstellingen zijn:

 • Het ontwikkelen van een toegesneden versie van de algemene ISO 50001 standaard naar energiemanagement in grafimedia MKB bedrijven en specifieke richtlijnen voor de branche.
 • Het implementeren van de toegespitste energie management standaard in 100 MKB bedrijven (gedurende de looptijd van het project).
 • Het vergroten van het bewustzijn van de voordelen van energie-efficiency tools bij alle stakeholders van de grafimedia in EU landen.

Binnen de korte termijn worden de volgende resultaten verwacht:

 • 100 MKB bedrijven met een voltooid energie management systeem (conform EN 16001 / ISO 50001) en met potentieel voor energie efficiency verbetering.
 • 40.000 GJ, 880 ton CO2 en 915.000 € potentiele verbeteringen tijdens de projectfase
 • Bewustzijn van 300 MKB bedrijven (in de branche) per land over energie efficiency en energy management en hoe de tools en projectmaterialen te gebruiken, door directe en indirecte disseminatie activiteiten.

Op de langere termijn bereikt het project een “kritieke massa” of zogenaamd ‘multiplier effect’ in de branche zodat de ontwikkelde set tools en communicatiemateriaal uitgebreid wordt.

Het EMSPI project bevat 8 ‘Work Packages’ (WPs). WP 1, 8 en 9 zijn verplicht conform het IEE programma en WPs 2-7 zijn het voorstel van het Consortium om de doelstellingen van het project te bereiken.

WPs 2-5 zijn zo ontworpen dat ze de informatie, kennis en data opwekken die noodzakelijk zijn om in WP6 het aangepaste Energie Management Systeem in 100 EU grafimedia bedrijven te implementeren.

Geen van deze activiteiten wordt door een ander EU programma ondersteund.

Flow chart

Flow chart of the work programme

 1. Project Management: Hier wordt het project gecoördineerd (activiteiten, overlegmomenten en informatiestromen). Ook planning en budgettering van alle projectactiviteiten valt onder dit WP.
 2. Sectorale energiediagnose: In dit WP wordt de grafimedia branche geanalyseerd en geëvalueerd met betrekking tot Energie Management. De standaarden (EN16001 en ISO 50001) noemen een nulmeting (energy baseline) de eerste stap voor implementatie. De sectorale diagnose van energiebronnen, productiemateriaal en hulpmiddelen ondersteunen de bepaling van deze nulmeting.

See project Progress | See Deliverables

 1. Parameterisatie; opstellen van specifieke energie-indicatoren voor grafische industrie: alle geanalyseerde informatie uit de voorgaande WP wordt gebruik om energie verbruiksparameters in de branche te vertalen naar energie-indicatoren. Dit WP is een tussenfase die de technische basis legt voor het implementeren van een energiemanagement systeem binnen de aangepaste industriestandaard.

See project Progress | See Deliverables

 1. Ontwikkeling van een aangepaste Energie Management Standaard voor de grafische industrie: In dit WP wordt informatie van de 5 deelnemende EU landen over energiegebruik en management vertaald tot specifiek projectmateriaalom het EMS te implementeren. Hieronder vallen ook procedures en registraties. Materiaal wordt tevens gebaseerd op andere EU projecten zoals BESS (www.bess-project.info) en European Energy Efficiency Improvement (www.eeei.info).

See project Progress  |  See Deliverables

 1. Ontwikkelen specifieke maatregelen: Standaardmaterialen en de methode van implementatie zijn in voorgaande stappen gemaakt: I deze stap worden de informatie en tools ontwikkeld die de meerwaarde van de standaard voor bedrijven maximaliseren (waaronder strategische en operationele criteria, groene marketing technieken, milieu-prestatie indicatoren, kwaliteitsbeheersing en analyse van de betrokkenheid van ESCO’s).

See project Progress |  See Deliverables

 1. Implementatie van de standard in MKB bedrijven: het aangepaste EMS voor de grafische industrie zal 100 MKB bedrijven geïmplementeerd worden met assistentie door adviseurs en energiemanagers. Hierdoor verhoogt ook het bewustzijn van brancheorganisaties en MKB bedrijven in de EU door het introduceren van standaardmateriaal, bewustwordingstools, benchmark tools en een EMS handboek voor de grafische industrie.

See project Progress  |  See Deliverables

 1. Project Validatie:feedback tussen het consortium en projectpartners zorgt voor versterking van de activiteiten in WP3, WP4 en WP5. Hierdoor wordt ook een externe borging van de kwaliteit van richtlijnen, handboeken en spreadsheets gegarandeerd. De EMS standaard wordt geëvalueerd naar verbetervermogen voor de bestaande Europese grafische industrie en indicatoren worden geanalyseerd.

See project Progress  |  See Deliverables

 1. Communicatie: Dit WP is verantwoordelijk voor de communicatie en disseminatie activiteiten. De projectactiviteiten en –resultaten worden hierdoor zichtbaar. De disseminatie vindt plaats op vooruit geplande momenten, steeds afhankelijk van het actuele WP.
 2. Algemene IEE disseminatie activiteiten: deze WP zorgt voor de resources om, waar nodig, bij te dragen aan de synergie-verhogende disseminatie activiteiten van alle IEE projecten. Op verzoek van de EU is tijd gereserveerd om presentaties over het project, voortang en resultaten te geven.